botanic records

botanic records

četrtek, 24. februar 2011

2 NEW CDs OUT! "BREZNA / ABYSSES" and "SESTRENJE / SISTERING"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BREZNA / ABYSSES  (botanic records 003)
marko karlovčec - alto sax


Picture 016.jpg
Enajst saksofonskih solov posnetih na različnih lokacijah - od vetrovnih pokrajin in vhodov v jame do sob in praznih klubov - raziskuje in slavi telesnost igranja na to pihalo ter je nekakšen odgovor ali komentar sodobnejšim pristopom k saksofonu. Razširjene tehnike igranja, zvoki okolja in resonance tkejo nepretrgan tok zvočenja, ki je hkrati neposreden in skrivnosten...Enajst zvočnih sledi intimnosti diha, dotika in danega prostora...terenski dnevnik vetra, sline, zemlje, rastlin in čudnih živali...

Eleven saxophone solos recorded on different locations - from windy landscapes and cave entrances to rooms and empty clubs - explore and celebrate the physicality of playing this instrument and is a sort of answer or commentary to more contemporary approaches to the saxophone. Extended techniques, environment sounds and resonances weave together in a flow of soundmaking which is both immediate and mysterious...Eleven sound traces of the intimacy of breath, touch and the given space...a fieldnote diary of wind, saliva, soil, plants and strange animals...

prisluhnite odlomkom tukaj / you can listen to some samples here:

brezna / abysses sample 1

brezna / abysses sample 3

brezna / abysses sample 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SESTRENJE / SISTERING  (botanic records 004)
marko karlovčec - no-input mixer, fx

Picture 022.jpg

Za razliko od predhodnika "Greetings from the sea" (botanic records 001) prinaša "Sestrenje" toplejšo plat no-input elektronike, ki je tokrat osredotočena predvsem na dronerski minimalizem. Podaljšani toni, subtilnih harmonični prepleti, utripajoči basi ter zamolkla perkusivna pokanja ponujajo priložnost za primerjavo "prej in potem"...

In contrast to last year's "Greetings from the sea (botanic records 001)", "Sistering" brings to the forefront a warmer side of no-input electronics, this time focused mainly on drone minimalism. Prolonged tones, subtle harmonic weavings, pulsating basses and hushed percussive crackling all offer a chances to compare the "before and after"...

odlomkom lahko prisluhnete tukaj / you can listen to some samples here:


sestrenje / sistering sample 1

sestrenje / sistering sample 2 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- vsak cd je ročno sestavljen in vsebuje reprodukcije originalnih slik in designa.
- cena je 7€ (+ poštnina), tudi manj, če nimate...

- each cd is hand assembled and contains reproductions of original artwork and design.
- the price is 7€ (+ postal expenses), also less if you don't have...


za naročilo cdjev ali kakršnekoli druge informacije pišite na:  markokarlovcec@gmail.com 

to order the cds or for any other kind of information simply write to: markokarlovcec@gmail.com
HVALA ! / THANK YOU! 

Ni komentarjev:

Objavite komentar