botanic records

botanic records

četrtek, 31. marec 2011

New noise!!! "LIKELY TO BECOME" out now!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LIKELY TO BECOME (botanic records 005)
marko karlovčec – voice, flute, percussion, saxophone, guitar, mixer feedback, field recordings»Likely to become« je zid obrednega hrupa, hipnotična, statična in obenem vse-usmerjena zvočna gmota obarvana z odtenki fire-music pristopa Johna Coltrana, noisersko zamaknjenostjo Merzbowa in mavričnostjo skrajnega psihedeličnega rocka. Temeljna hrupnost vsakršnega zvočenja je potencirana, razgaljena, preuranjena, dislocirana v konglomerat opojnega šuma – kot bobnenje v ušesih pred zatemnitvijo ali povsem tiho sedenje sredi travnika…

Vsak cd vsebuje tudi dodatno unikatno risbo z akrilnimi barvami in svinčnikom.


»Likely to become« is a wall of ritualistic noise, a hypnotic, static and at the same time all-directed mass of sound tinged with shades of John Coltrane's fire-music approach, Merzbow's trance-like noise and extreme psychedelic rock's colorfulness. The basic »noisiness« of any sound making is exposed, precociously exaggerated and dislocated into a conglomerate of intoxicating hiss – like the rumbling in your ears before blackout or a perfectly silent sitting in the midst of a meadow…

Each cd also comes with an extra feature - a unique handmade drawing with pencil and acrylic colors.

prisluhnite odlomku tukaj / you can listen to a sample here:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- vsak cd je ročno sestavljen in vsebuje reprodukcije originalnih slik in designa.
- cena je 7€ (+ poštnina), tudi manj, če nimate...

- each cd is hand assembled and contains reproductions of original artwork and design.
- the price is 7€ (+ postal expenses), also less if you don't have...


za naročilo cdjev ali kakršnekoli druge informacije pišite na:  markokarlovcec@gmail.com 

to order the cds or for any other kind of information simply write to: markokarlovcec@gmail.com
HVALA ! / THANK YOU! 

  

Ni komentarjev:

Objavite komentar